كره ي جنوبي

چند عكس گوگولي از FX


ادامـ ــه حرفايِ ما
شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 17:20نويسنده افسانه| |

يك عكس ناز براي تبليغات SK TELECOM

شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 17:3نويسنده افسانه| |

گفتن سري جديد پسران برتر از گل داره ميار ولي در سال 2015 ميرسه

تا اون موقع بايد صبر كنيم

دعا كنيد تا اون موقي مشكلي پيش نياد اخه ميدونيد كه ....

شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:58نويسنده افسانه| |
خبر جالب

ايونهيوك داره با IUازدواج ميكنه!!!!!!!!!!

شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:52نويسنده افسانه| |
موزيك ويدوئو ي PSY تونست بازدي بيشتري به اهنگ

Geeداشته باشه و ركورد SNSD رو بشكنه!!!!

شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:41نويسنده افسانه| |
شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:37نويسنده افسانه| |
                                     خبر تكون دهنده

بورا و سونگ جونگ كي باهم قرار ميزارن!!!


هم قرار ميزارن!!!!

شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:36نويسنده افسانه| |

شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:32نويسنده افسانه| |
سلام .

راستش ميخواستم راجب گروه CO ED SCHOOL باهاتون صحبت كنم .

ممكنه خيلي از شما اسمشو نشنيده باشيد.من توي خيلي از وبلاگ ها رفتم

و متهسفانه كسي ازشون اسمي نبرده.

اين گروه جالبي هس با افرادي از سنين كم. و اولين گروهي كه دختر و

پسر باهمن.

اين گروه شامل 4تا دختر و 6 پسر است .يك گروه 11نفره.

اگر خواستيد پيغام بزاريد تا بيشتر راجبش بگم.و در وبلاگ هاتون بد نيست

اگر اسمي از اون ببريد.

تا همه با اين گروه اشنا بشن.


ادامـ ــه حرفايِ ما
شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:27نويسنده افسانه| |

شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ 18:43نويسنده افسانه| |


??حسين??